Avioni

Jedrilice i motorni modeli aviona

Jedrilice


Motorni modeli aviona


Osnovni delovi jednog modela aviona
Svi modeli aviona imaju određen broj istih delova, kao što su trup aviona, krila, stabilizatori i kontrolne površine. Usled različitih zahteva po pitanju konstrukcije postoji veliki broj različitih modela sa različitim performansama i karakteristikama leta. Velikom broju različitih modela doprinosi i napredna tehnologija radio-kontrole koja omogućava da se model aviona ponaša isto kao avion u prirodnoj veličini.

Po kom principu rade jedrilice i avioni na motorni pogon?
Svaki avion, pa i model aviona, mora se povinovati zakonima aerodinamike. Potrebna podizna sila se kod jedrilica obezbeđuje pomoću vertikalnog kretanja vazduha, a kod aviona na motorni pogon se u tu svrhu koristi elektromotor ili motor sa unutrašnjim sagorevanjem. Prilikom rada ovih motora propeler stvara silu potiska usled koje se model aviona kreće unapred. Tokom ovog progresivnog kretanja modela aviona dolazi do strujanja vazduha po gornjoj i donjoj površini krila usled kojeg se stvara podizna sila. Kada model aviona dostigne određenu brzinu podizna sila postaje veća od težine aviona. Model se odvaja od zemlje i započinje let, a horizontalni stabilizator osigurava smer leta. Pomoću kormila pravca utiče se na vertikalnu osu kretanja modela aviona (stvaraju se ugaone oscilacije oko vertikalne ose kretanja); putanja aviona je kriva linija (avion skreće). Savijanje elerona dovodi do promene kretanja oko uzdužne ose, tj. menja se dubina i pravac kretanja, i avion se naginje. Kormilom visine utiče se na pravac kretanja modela aviona po poprečnoj osi; menja se visina kretanja.

Različiti pogoni koji se koriste u modelima aviona
Elektromotori kao i motori sa unutrašnjim sagorevanjem koriste se za pogon jedrilica, elektro jedrilica i aviona na motorni pogon. Vrsta pogona bira se na osnovu lakoće upravljanja koju obezbeđuje. Savremeni elektromotori sa efikasnim baterijama, kao i motori sa unutrašnjim sagorevanjem (dostupni su dvotaktni i četvorotaktni motori) mogu se instalirati u sve tipove modela aviona. Potrebna snaga motora zavisi od tipa modela koji odaberete.

Različiti tipovi modela jedrilica
Ukupno opterećenje krila kod termičkih jedrilica je minimalno. Za jedrilice male težine i relativno sporog leta dovoljna je čak i najmanja termička podizna sila. U poslednje vreme vrlo su popularne "svestrane" jedrilice. Ono što ih čini privlačnim je specijalni krilni profil i novi materijali za izradu koji omogućavaju padinsko jedrenje pri vetru srednje jačine kao i poletanje sa ravnih površina i termičko jedrenje. Okretne jedrilice za padinsko jedrenje mogu se puštati i po jakom vetru i uglavnom su opremljene eleronima koji omogućavaju akrobacije.

Različiti tipovi aviona na motorni pogon
Za visokokrilne avione svojstvena je velika stabilnost, što znači da će se model sam ispraviti i uravnotežiti let nakon što mu pilot zada pogrešnu komandu. Ovakvi modeli preporučuju se za početnike koji tek uče da lete, i koriste se za trening. Niskokrilni i dvokrilni avioni uglavnom se koriste za izvođenje akrobacija i potrebno je da njima upravlja iskusan i spretan pilot. Ovi modeli, čije se kretanje kontroliše duž sve tri ose (3D) pružaju mogućnost izvođenja bilo kakve figure prilikom akrobacija.

Kriterijumi koji će vam pomoći u odabiru pravog modela za vas
Najpre morate sebi postaviti sledeća pitanja:

  • Da li bi Vam više odgovaralo da čitavu konstrukciju pravite od drveta, ili biste radije kupili gotove delove za montažu jer ne možete mnogo vremena da uložite u izradu modela?
  • Da li model koji ste izabrali odgovara Vašoj veštini pilotiranja po pitanju karakteristika leta, brzine i broju funkcija?
  • Da li želite da Vaš model aviona puštate na različitim mestima, i da li je shodno tome potrebno da mu se poletanje omogući snažnim zamahom i izbacivanjem u vis?
  • Da li su Vam dostupni uzletište ili duža ravna travnata površina?
Powered By OpenCart
RC Srbija © 2024