Zabava, Hobi ili Sport ?

Svakodnevne aktivnosti su sada veoma stresne za većinu od nas, a to znači da je opuštanje važnije nego ikada. Ali, takođe, veliki broj rekreativnih aktivnosti su nam na raspolaganju, tako da nam je teško da se odlučimo koju da izaberemo.

Ali, zašto odabrati modelarstvo ?? - Zato što modelarstvo može svakome nešto da ponudi: onima koji žele da se opuste, onima koji traže dodatnu dozu adrenalina, onima koji žele da istražuju, onima koji žele da usavrše svoje sposobnosti – bili oni mlađi ili stariji. Za mlade entuzijaste ono predstavlja tehničku primenu kroz koju se mogu naučiti osnovni principi rada aviona, brodova, automobila kao i veštine koje su potrebne za izradu RC modela.  Zatim, značajan je i razvoj takmičarskog duha i želje za pobedom. Za odrasle modelarstvo predstavlja jedinstveni vid opuštanja, vezu sa mladima i ponovnim otkrivanjem užitka u stvaranju modela i učešću na takmičenjima - sve to predstavlja modelarstvo kao jedan kompleksan hobi, koji ima uticaj na održavanje dobre forme duha i tela.

U okviru modelarstva postoji nekoliko osnovnih grana: modeli aviona, modeli brodova, modeli automobila i rakete.
Svako se može odlučiti za jednu od ovih grana, ali i za više njih, imajući pri tom u vidu da svaka grana ima različit tehnički pristup, zahteva različite terene, prati različite modele razvoja i što i nije najmanje važno  zahteva dalja materijalna ulaganja.

GENERALNE KARAKTERISTIKE

Kako funkcioniše jedan RC sistem?
Za funkcionisanje ovog sistema bitna su 3 dela:

  • Odašiljač - koji odašilje signale kada pomerate džojstik kojim upravljate maketom, npr. kontrolišete brzinu, pravac kretanja i visinu aviona.
  • Prijemnik - koji je montiran na modelu i koji radi na 4 baterije. Prijemnik prima signale od odašiljača i prevodi ih u elekrične signale koji se šalju do servoupravljača.
  • Servoupravljači - završni izvršni elementi, su mali motori sa prenosnikom snage, povezani na primer sa bočnim ili visinskim kormilom aviona koj izvršavaju komande koje ste vi zadali. Kod automobila i brodova može se koristiti RC sistem sa dva kanala zato što su im potrebne samo dve funkcije: upravljanje motorom (napred- nazad) i upravljanje krmom (levo-desno). Za model aviona potreban je RC sistem sa četiri kanala kako bi se kontrolisali motor, bočno kormilo, eleroni i visinsko kormilo.

Koje se vrste motora koriste za izradu modela?
Većina RC modela koristi motore sa unutrašnjim sagorevanjem ili elekromotore koji koriste specijalne baterije. Odabir tipa motora (elektromotor ili motor na gorivo) prepušten je vama.

Motori sa unutrašnjim sagorevanjem
Najčešće se koriste motori sa dvotaktnim cilindrom koji rade na metanol ili benzin. Prednosti motora koji rade na metanol su te što su laki, mali i izuzetno snažni. Kao i kod automobila, zapremina motora izražava se u kubnim centimetrima, tako na primer motor modela aviona za obuku može imati motor zapremine od 2.5 cm3 do 20 cm3.
Većina modela brodova i automobila ima motor koji se ručno startuje. Modeli aviona uglavnom imaju motor koji se pokreće bez posebnog sistema.
Za pokretanje dvotaktnih motora uglavnom se koriste grejači. Kao što njihovo ime i govori, grejači se zagrevaju sagorevanjem goriva, i na taj način pokreću rad zamajca. Za pokretanje sagorevanja u grejačima potrebna je struja iz baterije, koja se može skinuti kada motor počne da radi.

Elektromotori
Elektromotori se najčešće koriste kod modela automobila i brodova, ali u poslednje vreme na tržištu se pojavljuje sve više i više modela aviona sa elektromotorom. Ovo je posledica pojave elektromotora bez četkica, čija cena je sve niža i niža, a čija snaga ponekad prevazilazi snagu motora sa unutrašnjim sagorevanjem. Izbor je samo na vama.

Baterije i punjači
Za rad elektromotora neophodna je kontrola brzine i izvor engergije. Kao izvor enegrije najčešće se koriste NiMH ili LiPo baterije koje se mogu naći u različitim oblicima i sa različitim kapacitetima. Ono što je za ova dva tipa baterija zajedničko jeste da se mogu puniti na visokim naponima.
Naravno, ako imate baterije, neophodno je da nabavite i punjač. Punjači su podeljeni u dve kategorije: brze (pomoću kojih se baterija može napuniti za 30 do 60 minuta) i spore (kojima se to isto postiže u vremenskom periodu od 10-14 sati pošto im je brzina punjenja mnogo manja).
Ovi punjači rade na naponu od 12V. Kako bi se izbeglo prekomerno punjenje, koje nepovratno utiče na baterije, savremeni punjači imaju mogućnost da detektuju kada je baterija puna, i da automatski prekinu proces punjenja. Ovo korisnicima pruža sigurnost da su baterije ispravno napunjenje i da se u bilo kom trenutku mogu koristiti, čak iako su punjene nekoliko dana ranije.

Kontrola brzine
Za kontrolu brzine koriste se elektronski uređaji sa mikroprocesorima koji na modelima mogu imati i ulogu određivanja smera kretanja (napred-nazad).

Kako istovremeno možete upravljati većim brojem modela?
Svaki RC sistem ima svoj frekvencijski opseg. Najčešće ovaj frekvencijski opseg iznosi 35MHz ili 40 MHz. Kako bi se omogućilo upravljanje većim brojem modela istovremeno, svaki opseg podeljen je na više kanala. Tako na primer, za frekvencijski opseg od 35MHz, kanal 60 ima frekvenciju 35,000 MHz, a kanal 61 frekvenciju 35,010 MHz. Dokle god se za upravljanje različitim modelima koriste različiti kanali (različite frekvencije) ne može doći ni do kakvih problema. Za promenu kanala i na odašiljaču i na prijemniku nalazi se po jedan kvarcni kristal koji se može zameniti za nekoliko sekundi. Na svakom kvarcnom kristalu nalazi se broj kanala i frekvencija, i ove vrednosti moraju biti iste na kvarcnim kristalima prijemnika i odašiljača.

U poslednjih par godina pojavila se nova inovativna tehnologija "spread spectrum" od 2.4 GHz usled koje je upotreba kvarcnih kristala u radu RC sistema postala izlišna.

Ne posedujem dovoljno tehničkih veština?
Ideja zanesenjaka nekom oblašću generalno se povezuje sa upotrebom tehnički složenih uređaja.
Ako vaše tehničko znanje nije na zavidnom nivou, ovaj hobi može vam pomoći da vremenom steknete još dosta znanja. Otkrivanje raznovrsnih tehničkih principa kojima do sada niste poklanjali pažnju može vam biti vrlo zanimljivo.
Nivo znanja koji je neophodan za upravljanje RTR (Ready To Run - "spremni za rad") ili RFR (Ready To Fly - "spremni za poletanje") modelima je minimalan, i ovi modeli imaju zadatak da vas uvedu u svet modelarstva bez velikog napora.
Za sklapanje setova modela ARF (Almost Ready to Fly - "gotovo spremni za poletanje") početnicima su potrebne određene tehničke veštine, ali ove veštine uglavnom svi ljudi već poseduju. Uputstvo za sklapanje pruža dovoljno informacija za uspešno sklapanje ovih modela.

Powered By OpenCart
RC Srbija © 2024